CácBộ karaoke xeĐi kèm với màn hình cảm ứng độ nét cao 15,6 inch và hai micro không dây. Có hai mô hình, một là mô hình gói Buick GL8, một là mô hình chung của tất cả các mô hình.