Cácbộ dàn karaoke ô tôđi kèm với màn hình cảm ứng độ nét cao 15,6 inch và hai micrô không dây. Có hai mẫu, một là mẫu Buick GL8 pack, một là mẫu chung của tất cả các mẫu.


Gửi yêu cầu của bạn